Rozmiar: 16882 bajtów
Witam Państwa!
Nasza firma - to nieduże rodzinne przedsięwzięcie, z długą tradycją i doświad-czeniem. Na rynku usług konstrukcyjno-budowlanych działamy od ponad 30 lat. Pierwsze prace usługowe na rzecz mechanizacji rolnictwa świadczyliśmy już w roku 1974. Początkowo zajmo-waliśmy się naprawą maszyn rolniczych oraz wykony-waniem konstrukcji metalo- wych do obiektów inwentarsko -hodowlanych oraz elementów ogro- dzeniowych. Przy rosnącym poziomie technizacji rolnictwa nasze usługi również stawały na coraz wyższym poziomie. Obecnie zajmujemy się głównie konstrukcją metalowych obiektów maga-zynowych i produkcyjnych, dla rolnictwa, handlu i przemysłu.
Działamy szybko i profesjonalnie, oferując solidność i konkurencyjne ceny.

Zapraszamy.
Waldemar Matuszewski


Rozmiar: 82372 bajtów

Licznik Gości Na bloga liczniki
COPYRIGHT  ZM MATUSZEWSKI 2010